Advertise Here

Sabtu, 10 Mei 2014

FORMULIR SASARAN KERJA


FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPILNO
I. PEJABAT PENILAI

NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
Sumarto,A.Ma.Pd
1
Nama
Musappa
2
NIP
195904231978031003
2
NIP
196901012008011004
3
Pangkat/Gol.Ruang
Pembina / IV a
3
Pangkat/Gol.Ruang
Pembina / IV a
4
Jabatan
Kepala Sekolah
4
Jabatan
Guru
5
Unit Kerja
SD Negeri kretek 3
5
Unit Kerja
SD Negeri kretek 3
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK
TARGET

KUANTITATIF                /OUTPUT
KUALITATIF        /MUTU
WAKTU
BIAYA
1
Unsur Utama
Melaksanakan penyusunan program pengajaran (Prota, Prosem,Silabus, RPP setiap semester AK 2,498)

14,988
6
Laporan
100
1
Bln
0
2
Melaksanakan penyajian program pengajaran  (setiap semester AK 7,5)

45,00
6
Laporan
100
12
Bln
0
3
Melaksanakan evaluasi belajar  (setiap semester AK 2,498)

14,988
6
Laporan
100
12
Bln
0
4
Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar  (setiap semester AK 1,388)

8,328
6
Laporan
100
12
Bln
0
5
Menyusun dan melaksanakan program perbaikan  (setiap semester AK 1,388)

8,328
6
Laporan
100
12
Bln
0
6
Menyusun bahan tanyang bahan ajar (AK 0,1/bahan tanyang)

0,6
6
bhn tyg
100
12
Bln
0
7
Membimbing siswa OSN  astronomi (AK 1,140/semester )

0,85
1
Laporan
100
12
Bln
0

Unsur Penunjang
8
Menjadi wali kelas  (setiap kali/tahun AK 0,5)

0,5
1
kali
100
12
Bln
0
9
Menjadi Koordinator OSN Sekolah  (setiap kali/tahun AK 0,5)

0,5
1
kali
100
12
Bln
0
10
Menjadi penyusun soal UTS, UAS dan ujian praktik (setiap kali/bulan AK 0,08)

0,4
5
kali
100
12
Bln
0
11
Menjadi penguji ujian praktik kelas XII  (setiap kali/bulan AK 0,08)

0,08
1
kali
100
12
Bln
0
12
Menjadi korektor UTS, UAS dan ujian praktik  (setiap kali/bulan AK 0,08)

0,4
5
kali
100
12
Bln
0
13
Menjadi pembimbing BIMBEL US/UN kelas XII (setiap kali/bulan AK 0,17)

0,17
1
kali
100
12
Bln
0
14
Menjadi pengawas UTS, UAS serta ujian UN/US (setiap kali/bulan AK 0,08)

0,4
5
kali
100
12
Bln
0
15
Melaksanakan tugas kepanitiaan di sekolah setiap kali AK 0,25)

1,00
4
kali
100
12
Bln
0
16
UNSUR PKB                                                                                                                        Melaksanakan PTK yang terkait lingkup pembelajaran dalam bentuk naskah

3,50
1
naskah
100
12
Bln
0
17
Membuat diktat yang digunakan di sekolah

1,00
2
diktat
100
12
Bln
0
18
Membuat buku pedoman praktikum IPA

1,50
2
buku
100
12
Bln
0102,53